Hướng dẫn kích hoạt VestaCP File Manager một lần và mãi mãi

VestaCP File Manager lấy cảm hứng từ GNU Midnight Commander, nên không ngạc nhiên gì không giao diện lại tương tự như terminal MC. File Manager giúp dễ dàng hơn cho người dùng trong việc quản lý thư mục, tệp trực tiếp trên trình duyệt, thực hiên upload / download mà không cần dùng tới kết nối sFTP.

8


Điểm hạn chế duy nhất của plugin File Manager này là là bản thương mại, giá hiện tại là 3$/tháng hoặc 50$ mua 1 lần. Bạn có thể mua ở đây.

Tuy nhiên bạn có thể sử dụng plugin này miễn phí bằng license key là 'ILOVEREO'. License này dùng cho lập trình viên với mục đích dùng thử.

Bạn có thể test thử bằng cách thêm dòng FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO' vào cuối file config trong VestaCP tại /usr/local/vesta/conf/vesta.conf - tuy nhiên nó sẽ bị xoá đi trong vài giờ vì VestaCP chạy crontab để update nó.

Cách duy nhất để giữ lại File Manager sau mỗi lần Vesta update là mua license hoặc dùng crontab để update lại config sau khi VestaCP update, phương thức này cần root access.

Để thêm crontab bạn làm bước sau:
  • Gõ lênh crontab -e trong terminal
  • Thêm dòng sau
0 */1 * * * /usr/bin/sed -i "/FILEMANAGER_KEY=''/d" /usr/local/vesta/conf/vesta.conf >> /usr/local/vesta/conf/vesta.conf && sudo /usr/bin/grep -q -F "FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO'" /usr/local/vesta/conf/vesta.conf || /usr/bin/echo "FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO'" >> /usr/local/vesta/conf/vesta.conf

7


Vậy là crontab này sẽ chạy mỗi giờ, để reset lại license.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng license key trên. Hiện tại VestaCP & plugin này đang ở Beta (v0.9.x), và license key này có thể sẽ bị gỡ khi cập nhật lên version v.1.0.0.
 
Last edited:
Top